Wpłata wadium w kasie banku

Wpłata wadium w kasie banku

Wpłata wadium w kasie banku budziła i nadal budzi kontrowersje. Sprawa jest o tyle istotna, iż stwierdzenie ewentualnej nieprawidłowości wniesienia wadium musi skutkować automatycznym odrzuceniem… Read More »
Zasada konkurencyjności

Zasada konkurencyjności – komentarz

Instytucja Zarządzająca PO WER opublikowała Materiał informacyjny dotyczący stosowania zasady konkurencyjności oraz rozeznania rynku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, który stanowi swego rodzaju komentarz… Read More »
polisa oc

Polisa OC

Polisa OC jest jednym często żądanych przez zamawiających dokumentów. Składana jest ona na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności ekonomicznej. Niestety jak… Read More »