eFaktura w zamówieniach publicznych

eFaktura w zamówieniach publicznych

Elektroniczne fakturowanie (eFaktura) w zamówieniach publicznych staje się faktem. Z dniem 18 kwietnia 2019 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz.U. poz. 2191 z 23/11/2018 r.). Jest to kolejny, po elektronizacji procesu udzielania zamówień publicznych, krok ku ich pełnemu przeniesieniu do świata wirtualnego.

eFaktura w zamówieniach publicznych

Zgodnie z przepisami ustawy o eFakturowaniu obowiązek przesyłania faktur elektronicznych będzie miał znacznie szerszy zasięg niż wynikająca z ustawy Pzp elektronizacja ich udzielania. Ustawa o eFakturowaniu bowiem elektronizuje także proces przesyłania faktur dotyczących zamówień o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro (z tą różnicą, że nie od 18 kwietnia ale od 1 sierpnia 2019 r.). Ponadto eFakturowanie obejmie także wyłączone na dzień dzisiejszy spod elektronizacji zamówienia, których wartość nie przekracza tzw. progów unijnych.

Ustawodawca przewidział jednak możliwość wyłączenia stosowania eFaktur przez zamawiającego, ale jedynie w przypadku zamówień, do których nie stosuje się przepisów ustawy Pzp i jedynie wówczas, gdy informacja o takim wyłączeniu zostanie zawarta w umowie z wykonawcą, ogłoszeniu o zamówieniu, SIWZ lub innym dokumencie wszczynającym postępowanie.

Platforma e-fakturowania

eFaktury można z powodzeniem stosować i dzisiaj, bez specjalnej ustawy. Niemniej jednak to dopiero ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych wprowadza narzędzie do wymiany dokumentów księgowych. Będzie nim Platforma e-fakturowania dostępna pod adresem https://efaktura.gov.plAby zamawiający mógł odbierać eFaktury a wykonawca je wysyłać oba podmioty muszą założyć bezpłatne konto na Platformie. 

Wystawca eFaktury musi pamiętać, iż elektroniczna faktura w zamówieniach publicznych zawierać będzie dodatkowe informacje, niewymagane zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Faktura musi dodatkowo bowiem zawierać informacje dotyczące odbiorcy płatności oraz wskazanie umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nadal pisemnie

Ustawa nie przewiduje obowiązku elektronizacji umów w sprawie zamówienia publicznego. Niemniej jednak z uzasadnienia ustawy można wyczytać, iż jest to raczej kwestia czasu. Wówczas cały proces udzielania i realizacji zamówień publicznych zostanie objęty elektronizacją i możliwy będzie w pełni elektroniczny obieg dokumentów, od chwili ogłoszenia postępowania do chwili wystawienia ostatniego protokołu odbioru i faktury Vat.

Oferta szkoleń wewnętrznych dla Wykonawców i Zamawiających

Żródła zdjęć: