Nowa ustawa Pzp. Kompleksowe wsparcie.

Nowe Pzp

Nowa ustawa – Prawo zamówień publicznych wchodzi w życie już 1 stycznia 2021 r. Przygotowanie instytucji do płynnego wejścia w nową rzeczywistość prawną i zapewnienia ciągłości jej funkcjonowania wymaga jednoczesnego działania na wielu polach.

Nieważne czy jesteś Zamawiającym czy Wykonawcą. Zmiany w zakresie udzielania zamówień publicznych dotkną Cię niezależnie od strony po której występujesz. Warto przygotować swoich pracowników i swoją instytucję do sprawnego wejścia w nową rzeczywistość prawną. Nasza oferta adresowana jest zarówno do Wykonawców jak i Zamawiających.

Spotkania informacyjne

Do wejścia w życie Nowego Pzp pozostaje pozornie dużo czasu. Pozornie, ponieważ zakres zmian w pracy jednostek zamawiających będzie na tyle duży, że przestawienie się na nowe tory może zabrać stosunkowo dużo czasu.

Warto zatem już teraz zainteresować się wpływem jaki Nowe Pzp wywrze na pracę Zamawiającego, by z wyprzedzeniem umieć zaplanować spokojne przygotowania do nadejścia nowego.

Z myślą o Zamawiających, którzy chcą do tego tematu podejść spokojnie i racjonalnie, tak by być gotowymi do działania od pierwszego dnia obowiązywania nowego prawa przygotowaliśmy propozycję Spotkań informacyjnych dotyczących Nowego Pzp.

Ponieważ każdy Zamawiający jest inny i posiada swoją specyfikę Spotkania informacyjne planowane są w formie zamkniętej, przygotowanej każdorazowo dla konkretnej jednostki, tak by możliwość wzięcia udziału w nim miała możliwie duża liczba pracowników. Adresatami są przede wszystkim pracownicy działów zamówień publicznych, osoby odpowiedzialne za planowanie wydatków w ramach realizowanych projektów, pracownicy działów finansowo – księgowych, kierownicy jednostek zamawiających.

Celem Spotkania informacyjnego jest przedstawienie podstawowych kierunków zmian oraz wypracowanie wskazówek pozwalających na odpowiednie przygotowanie jednostek zamawiających do pracy w oparciu o nowe przepisy, w tym także próba wspólnego wytyczenia orientacyjnego harmonogramu pracy pozwalającego na start w nową zamówieniową rzeczywistość bez opóźnień.

Nowe Pzp – jedna usługa, wiele form wsparcia

Celem jest przygotowanie całej instytucji zamawiającej do pracy w nowej rzeczywistości prawnej. Dlatego też nasza oferta wsparcia ma charakter kompleksowy. Proponujemy połączenie w ramach jednej usługi kilku rodzajów wsparcia:

  • szkolenia pracowników działu zamówień publicznych, przygotowania do zgodnego z prawem udzielania zamówień publicznych po wejściu w życie nowych przepisów;
  • szkolenia pracowników działów merytorycznych, tak aby możliwa była płynna i bezproblemowa współpraca z działem zamówień publicznych;
  • przygotowania nowych regulacji wewnętrznych jednostki – regulaminów udzielania wszystkich rodzajów zamówień publicznych;
  • przygotowania wzorów dokumentacji niezbędnej do prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w wybranych przez Klienta trybach.

Dzięki kompleksowemu podejściu do przygotowania, udzielania i wykonywania zamówień publicznych przygotowani są wszyscy pracownicy zamawiającego. 

Ułatwiamy wdrożenie nowego Pzp uwzględniając specyfikę Zamawiającego

Oferta wdrożenia nowego Pzp adresowana jest do wszystkich rodzajów jednostek zamawiających. Problem dostosowania sposobu udzielania i wykonywania zamówień publicznych do wymogów nowego Pzp dotknie bowiem w równym stopniu zarówno jednostki samorządu terytorialnego, instytucje centralne, instytucje kultury czy jednostki naukowo – badawcze.

W zależności od wielkości jednostki zamawiającej, rzeczywistych potrzeb czy liczby pracowników faktycznie zaangażowanych w proces udzielenia i realizacji zamówień publicznych usługa wdrożenia nowego prawa zamówień publicznych może być indywidualnie przygotowana i dopasowana do konkretnych potrzeb.

Szczególni Zamawiający, szczególne potrzeby

Instytucje ze świata nauki – Instytuty Badawcze, Instytuty Polskiej Akademii Nauk, państwowe szkoły wyższe prowadząc szczególnego rodzaju działalność stanowią grupę jednostek zamawiających o szczególnych potrzebach.

Doświadczenie zdobyte dzięki współpracy z instytucjami naukowymi, którego owocem był także jedyny na rynku komentarz do starej ustawy – Prawo zamówień publicznych przygotowany z uwzględnieniem potrzeb świata nauki (Komentarz do wybranych przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych. Zamówienia badawczo – rozwojowe. System Informacji Prawnej LEX, 2018.autorstwa r.pr. Pawła Wójcika, pozwala nam zaproponować unikalną usługę wdrożenia nowej ustawy Pzp w instytucji naukowej.

Nowe Pzp to także nowe możliwości sprawnego udzielania zamówień z dziedziny nauki. Wykorzystajmy oferowane możliwości.

Zapytaj o ofertę

Paweł Wójcik

Kancelaria Radcy Prawnego

Tel. 602-423-250

kliknij email

Formularz kontaktowy

(wymagane)

Informacja na temat danych osobowych