Przejdź do treści

Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne w nowym Pzp – szkolenie

Nowa ustawa prawo zamówień publicznych wprowadza rewolucję w zakresie udzielania zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne. Zmiany, które niesie ze sobą nowe prawo są tak duże, iż powoduje to konieczność przygotowania niemal wszystkich pracowników do nowej rzeczywistości, w której udzielanie zamówień “krajowych” będzie się odbywać z wykorzystaniem zupełnie innych trybów udzielania zamówień niż miało to miejsce do tej pory. Miejsce najpopularniejszego z trybów – przetargu nieograniczonego, zastępuje tryb podstawowy, a to dopiero początek zmian…

Program szkolenia

Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne w nowym Pzp

1.Ramy prawne
a) Nowe pojęcia i definicje ustawowe
b) Podział na zamówienia powyżej i poniżej progów unijnych i jego konsekwencje
2. Zasady ogólne
a) Dostępne tryby udzielania zamówień
b) Przygotowanie postępowania
c) Prowadzenie postępowania
d) Zakończenie postępowania i realizacja zamówienia publicznego
e) Ogłoszenia
f) Składanie ofert
3.Ogólne zasady proceduralne obowiązujące poniżej progów UE
a) Nowe zasady składania oświadczeń wstępnych
b) Termin związania ofertą, jego długość, zasady wydłużania oraz skutki wygaśnięcia
c) Ogłoszenia w postępowaniu: miejsce i zasady publikacji
4.Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym
a) Czy można zastosować przetarg nieograniczony?
b) Trzy warianty trybu podstawowego
c) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) oraz opis potrzeb i wymagań
i) Kiedy sporządzamy SWZ a kiedy opis potrzeb i wymagań?
ii) Zawartość SWZ oraz opisu potrzeb i wymagań
d) Przebieg postępowania w wariancie I
e) Przebieg postępowania w wariancie II
f) Przebieg postępowania w wariancie III
5. Tryby udzielenia zamówienia z ograniczoną konkurencyjnością
a) Negocjacje bez ogłoszenia
b) Partnerstwo innowacyjne
c) Dialog konkurencyjny
6.Dostępność trybu zamówienia z wolnej ręki
7.Wybór oferty najkorzystniejszej
8.Środki ochrony prawnej
a) Zakres możliwych odwołań, czyli na jakie czynności i zaniechania zamawiającego można wnieść odwołanie
b) Termin na wniesienia odwołania
9.Obowiązki zamawiającego związane z realizacją zamówienia.

Szczegóły organizacyjne

Z uwagi na sytuację epidemiczną szkolenie może być realizowane także w formule online

Szkolenie realizowane jest w formule szkolenia zamkniętego, a więc realizowanego na potrzeby pracowników konkretnej jednostki. Szkolenie możemy zrealizować na miejscu u Ciebie w instytucji lub w innej wybranej lokalizacji. Pozwala to na dostosowanie programu do rzeczywistych problemów i potrzeb klienta, prowadzący ma możliwość omówienia oczekiwań dotyczących zakresu i formy szkolenia bezpośrednio z klientem. Uczestnicy szkolenia otrzymują zaś unikatową możliwość uzyskania odpowiedzi na swoje wątpliwości w zamkniętym gronie pracowników swojej instytucji.

Zapytaj o szkolenie dla Twojej instytucji

    (wymagane)

    Informacja na temat danych osobowych

    Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com