Przejdź do treści

Nowa ustawa Pzp. Kompleksowe wsparcie.

Nowe PzpŹródło: Owned by the author

Nowa ustawa – Prawo zamówień publicznych weszła w życie 1 stycznia 2021 r. Przygotowanie instytucji do płynnego wejścia w nową rzeczywistość prawną i zapewnienia ciągłości jej funkcjonowania wymaga jednoczesnego działania na wielu polach.

Nieważne czy jesteś Zamawiającym czy Wykonawcą. Zmiany w zakresie udzielania zamówień publicznych dotkną Cię niezależnie od strony po której występujesz. Warto przygotować swoich pracowników i swoją instytucję do sprawnego wejścia w nową rzeczywistość prawną. Nasza oferta adresowana jest zarówno do Wykonawców jak i Zamawiających.

Oferta szkoleń w zakresie nowego Pzp

Przygotowaliśmy ofertę szkoleń z nowego Pzp, które mogą być zrealizowane w formule szkoleń zamkniętych, które są realizowane wyłącznie dla pracowników Klienta.

Ponieważ każdy Zamawiający jest inny i posiada swoją specyfikę formuła szkolenia zamkniętego, przygotowanego każdorazowo dla konkretnej jednostki, pozwala na dostosowanie toku zajęć do wymagań pracowników i podniesienie efektywności szkolenia.

Proponujemy zróżnicowane szkolenia od kilkudniowego kursu kompleksowo przygotowującego do stosowania nowego Pzp po “celowane” szkolenia jednodniowe podczas których w sposób pogłębiony możemy omówić wybrane zagadnienia:

 • Wprowadzenie do nowego prawa zamówień publicznych dla jednostek naukowo – badawczych i szkół wyższych [zobacz program]
 • Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne w nowym Pzp [zobacz program]
 • Nowe prawo zamówień publicznych. Kompleksowy kurs. Kompleksowy kurs przygotowujący do pracy w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019). [zobacz program]
 • Nowe prawo zamówień publicznych dla wykonawców. Szkolenie przygotowujące pracowników wykonawcy do pracy w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019). [zobacz program]
 • Kluczowe problemy proceduralne nowego prawa zamówień publicznych. Szkolenie warsztatowe [zobacz program]
 • Udzielanie zamówień poniżej 130 000 zł oraz innych zamówień wyłączonych spod Pzpi ich prawidłowa organizacja w jednostce . Szkolenie przygotowujące pracowników zamawiającego do udzielania wszelkich zamówień wyłączonych spod obowiązku stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019). [zobacz program]

Nowe Pzp – jedna usługa, wiele form wsparcia

Celem jest przygotowanie całej instytucji zamawiającej do pracy w nowej rzeczywistości prawnej. Dlatego też nasza oferta wsparcia ma charakter kompleksowy. Proponujemy połączenie w ramach jednej usługi kilku rodzajów wsparcia:

 • szkolenia pracowników działu zamówień publicznych, przygotowania do zgodnego z prawem udzielania zamówień publicznych po wejściu w życie nowych przepisów;
 • szkolenia pracowników działów merytorycznych, tak aby możliwa była płynna i bezproblemowa współpraca z działem zamówień publicznych;
 • przygotowania nowych regulacji wewnętrznych jednostki – regulaminów udzielania wszystkich rodzajów zamówień publicznych;
 • przygotowania wzorów dokumentacji niezbędnej do prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w wybranych przez Klienta trybach.

Dzięki kompleksowemu podejściu do przygotowania, udzielania i wykonywania zamówień publicznych przygotowani są wszyscy pracownicy zamawiającego. 

Ułatwiamy wdrożenie nowego Pzp uwzględniając specyfikę Zamawiającego

Oferta wdrożenia nowego Pzp adresowana jest do wszystkich rodzajów jednostek zamawiających. Problem dostosowania sposobu udzielania i wykonywania zamówień publicznych do wymogów nowego Pzp dotknie bowiem w równym stopniu zarówno jednostki samorządu terytorialnego, instytucje centralne, instytucje kultury czy jednostki naukowo – badawcze.

W zależności od wielkości jednostki zamawiającej, rzeczywistych potrzeb czy liczby pracowników faktycznie zaangażowanych w proces udzielenia i realizacji zamówień publicznych usługa wdrożenia nowego prawa zamówień publicznych może być indywidualnie przygotowana i dopasowana do konkretnych potrzeb.

Szczególni Zamawiający, szczególne potrzeby

Instytucje ze świata nauki – Instytuty Badawcze, Instytuty Polskiej Akademii Nauk, państwowe szkoły wyższe prowadząc szczególnego rodzaju działalność stanowią grupę jednostek zamawiających o szczególnych potrzebach.

Doświadczenie zdobyte dzięki współpracy z instytucjami naukowymi, którego owocem był także jedyny na rynku komentarz do starej ustawy – Prawo zamówień publicznych przygotowany z uwzględnieniem potrzeb świata nauki (Komentarz do wybranych przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych. Zamówienia badawczo – rozwojowe. System Informacji Prawnej LEX, 2018.autorstwa r.pr. Pawła Wójcika, pozwala nam zaproponować unikalną usługę wdrożenia nowej ustawy Pzp w instytucji naukowej.

Nowe Pzp to także nowe możliwości sprawnego udzielania zamówień z dziedziny nauki. Wykorzystajmy oferowane możliwości.

Zapytaj o ofertę

Paweł Wójcik

Kancelaria Radcy Prawnego

Tel. 602-423-250

kliknij email

Formularz kontaktowy

  (wymagane)

  Informacja na temat danych osobowych