Odwołanie po upływie terminu związania ofertą jest dopuszczalne

Odwołanie po upływie terminu związania ofertą jest dopuszczalne. Tak wynika z wyroku KIO w sprawie KIO 1328/20 z dnia 23 lipca 2020 r. o czym z wakacyjnym opóźnieniem informujemy. Termin związania ofertą a uprawnienie do wniesienia odwołania Zdaniem Izby brak jest podstaw do odrzucenia względnie oddalenia odwołania z tego tylko powodu, iż w momencie jego … Czytaj dalej Odwołanie po upływie terminu związania ofertą jest dopuszczalne