Zasada konkurencyjności. Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027

Zasada konkurencyjności i w ogóle zasady udzielania zamówień w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej została poddana liftingowi przy okazji uruchamiania nowej perspektywy finansowej UE. Ponieważ pojawiają się już pierwsze ogłoszenia o konkursach, niedługo pojawią się tez i pierwsi beneficjenci, to warto przyjrzeć się zmodyfikowanym regułom udzielania zamówień w projektach. Nowe Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków … Czytaj dalej Zasada konkurencyjności. Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027