Przejdź do treści

Opinie i analizy dotyczące zamówień z dziedziny nauki

Poparte dorobkiem publicystycznym doświadczenie praktyczne w zakresie udzielania i realizacji zamówień z dziedziny nauki pozwala nam oferować szczególne wsparcie w zakresie stosowania przepisów o zamówieniach publicznych przez jednostki naukowo – badawcze.

Na żądanie Klienta możliwe jest sporządzanie szczegółowych opinii i analiz prawnych dotyczących m.in.:

  • zasad i przesłanek korzystania z wyłączeń od obowiązku stosowania przepisów o zamówieniach publicznych w trakcie realizowanych badań naukowych
  • zasad udzielania zamówień wyłączonych zarówno w oparciu o art. 11 ust. 1 pkt. 3) nowego Pzp jak i art. 11 ust. 5 pkt 1) nowego Pzp
  • interpretacji naukowo-badawczych przesłanek stosowania trybów negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia czy zamówienia z wolnej ręki
  • udzielania zamówień w trybie partnerstwa innowacyjnego.

Możliwe jest także sporządzanie kompleksowych analiz – przewodników prawnych dla zamawiających, uwzględniających co najmniej wyżej wskazane obszary tematyczne. Zakres i szczegółowość analizy zależna jest tylko od woli Klienta.

Zamówienie z dziedziny nauki z wolnej rękiŹródło: Pixabay