Przejdź do treści

Wsparcie w procesie kontroli zamówień publicznych

Kluczem do zakończonego sukcesem przejścia przez proces kontroli prawidłowości udzielania zamówień publicznych leży w umiejętnej komunikacji z organami kontrolnymi. Niezależnie od tego, czy kontrolę zamówień publicznych przeprowadzają przedstawiciele Urzędów Kontroli Skarbowej, Najwyższej Izby Kontroli czy instytucji upoważnionych do kontroli prawidłowości wydatkowania środków unijnych, przekonanie ich do swoich racji zależy od właściwej argumentacji i prawnego uzasadnienia podejmowanych działań.

Nie warto czekać na zalecenia pokontrolne. Niezwykle istotna jest także prezentacja stanowiska kontrolowanej instytucji w trakcie przeprowadzania kontroli.

Wsparcie w procesie kontroli zamówień publicznych obejmuje m.in.

  • formułowanie pism kierowanych do instytucji kontrolnych;
  • przygotowanie stanowiska prawnego w zakresie prawidłowości kontrolowanych postępowań
  • przygotowanie odwołań i zastrzeżeń od wyników kontroli