Przejdź do treści

Wykonywanie umów w sprawie zamówienia publicznego

Zawarcie umowy na realizację zamówienia publicznego to dopiero wstęp do realizacji zamówienia. Na etapie wykonywania umowy może powstać szereg pytań, problemów, sytuacji niespodziewanych, przy których konieczne jest uzyskanie pomocy z zewnątrz.

Wsparcie każdej z potencjalnych stron umowy (zamawiający – wykonawca) obejmuje m.in.:

negocjacje warunków umów

pomoc zarówno dla wykonawców jak i zamawiających w zakresie negocjowania warunków zawieranych umów.

zmiana umowy o zamówienie publiczne

wsparcie przy ocenie dopuszczalności dokonywania zmian w zawartych umowach. Udział w negocjacjach z zamawiającym/wykonawcą, sporządzanie uzasadnień o dopuszczalności lub niedopuszczalności aneksowania umów o zamówienie publiczne.

wsparcie w sytuacjach konfliktowych

na tle realizacji każdej umowy (nie tylko zamówieniowej) może dojść do sporów pomiędzy wykonawcą a zamawiającym. Zewnętrzna ocena sytuacji konfliktowych niejednokrotnie pomaga w ich rozwiązaniu.