Przejdź do treści

Szkolenia z Nowego Pzp

Przygotowaliśmy dla Państwa ofertę szkoleń z nowego Pzp, które mogą być zrealizowane w formule szkoleń zamkniętych,  prowadzonych wyłącznie dla pracowników Klienta. Formuła szkolenia zamkniętego pozwala na precyzyjne dopasowanie programu i przebiegu zajęć do specyfiki działalności Klienta, poziomu wiedzy pracowników czy nawet harmonogramu ich pracy.

Katalog szkoleń jest rozwijany i zmieniany tak, by można było dostosować się do wzrastającego poziomu znajomości nowego prawa zamówień publicznych i pojawiających się nowych problemów.

Proponujemy zróżnicowane szkolenia od kilkudniowego kursu kompleksowo przygotowującego do stosowania nowego Pzp po „celowane” szkolenia jednodniowe podczas których w sposób pogłębiony możemy omówić wybrane zagadnienia.

Szkolenia prowadzi r.pr. Paweł Wójcik, jeden z autorów Komentarza do nowej Pzp: Ustawa Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Paweł Wójcik, Ewa Wiktorowska, Andrzela Gawrońska Baran, Adam Wiktorowski.

Kontrola prawidłowości udzielania zamówień publicznych

Tajemnice kontroli nowego Pzp dla kontrolujących i kontrolowanych

Wprowadznie do nowego Pzp dla jednostek naukowo – badawczych i szkół wyższych

Dla pracowników nauki

Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne

Przebieg i pułapki postępowań krajowych

Nowe Pzp. Kompleksowy kurs.

Kompleksowy kurs przygotowujący do pracy w oparciu o nową ustawę.

Nowe pzp dla wykonawców

Jak efektywnie uczestniczyć w postępowaniach?

Kluczowe problemy nowego pzp. Warsztat.

Szczegółowe problemy procedury i sytuacje niestandardowe

Udzielanie i orgnizacja zamówień do 130 000 zł

Jak efektywnie zorganizować udzielanie małych zamówień? Czy małe zamówienia muszą być problematyczne?

Zamówienia publiczne w instytucjach kultury

Jak efektywnie udzielać zamówień i bezpiecznie korzystać z wyłączeń? Przegląd sposobów na efektywną organizację zamówień.

Planowanie zamówień publicznych

Zapoznaj się z zasadami bezpiecznego łączenia i dzielenia zamówień. Jak prawidłowo tworzyć plany?

Nowe Pzp Komentarz

Do każdego zamówionego szkolenia zamkniętego Komentarz do Nowego Pzp w pakiecie!

Wszystkie zaprezentowane programy mają charakter programów ramowych, które są zawsze dostosowywane pod indywidualne potrzeby każdego Klienta. Nie ma dwóch takich samych instytucji, o identycznych problemach i potrzebach, stąd też odejście od formuły jednego programu dla wszystkich daje większe szanse na zdobycie właściwej i użytecznej wiedzy przez pracowników.

Zapytaj także o inne tematy szkoleń:

 • Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z perspektywy Wykonawcy. Jak efektywnie uczestniczyć w przetargach i skutecznie bronić swoich interesów;
 • Planowanie zamówień publicznych, agregacja zamówień i tworzenie planów zamówień publicznych;
 • Udzielanie zamówień publicznych przy realizacji projektów naukowo – badawczych;
 • Zarządzanie zamówieniami publicznymi w jednostce naukowo – badawczej. Szkolenie dla kadry kierowniczej;
 • Pozaprzetargowe możliwości udzielania zamówień publicznych na usługi badawczo – rozwojowe;
 • Małe zamówienia publiczne. Jak zgodnie z prawem i efektywnie zorganizować proces udzielania zamówień publicznych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Pzp;
 • Kontrola prawidłowości udzielania zamówień publicznych. Szkolenie warsztatowe dla pracowników działów kontroli i audytu.

Zapytaj o szkolenie dla Twojej instytucji

  (wymagane)

  Źródło: Pixabay
  Nowe Pzp