Szkolenia z Nowego Pzp

Przygotowaliśmy dla Państwa ofertę szkoleń z nowego Pzp, które mogą być zrealizowane w formule szkoleń zamkniętych,  prowadzonych wyłącznie dla pracowników Klienta. Formuła szkolenia zamkniętego pozwala na precyzyjne dopasowanie programu i przebiegu zajęć do specyfiki działalności Klienta, poziomu wiedzy pracowników czy nawet harmonogramu ich pracy.

Z uwagi na sytuację epidemiczną każde ze szkoleń może być realizowane także w formule online

Katalog szkoleń jest rozwijany i zmieniany tak, by można było dostosować się do wzrastającego poziomu znajomości nowego prawa zamówień publicznych i pojawiających się nowych problemów.

Proponujemy zróżnicowane szkolenia od kilkudniowego kursu kompleksowo przygotowującego do stosowania nowego Pzp po „celowane” szkolenia jednodniowe podczas których w sposób pogłębiony możemy omówić wybrane zagadnienia.

Poniżej przedstawiamy propozycje szkoleniowe, które można traktować jako punkt wyjścia dla każdego Klienta zainteresowanego pogłębianiem wiedzy na temat nowego prawa zamówień publicznych:

  • Wprowadzenie do nowego prawa zamówień publicznych dla jednostek naukowo – badawczych i szkół wyższych [zobacz program]
  • Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne w nowym Pzp [zobacz program]
  • Zamówienia bagatelne w nowym prawie zamówień publicznych [zobacz program]
  • Nowe prawo zamówień publicznych. Kompleksowy kurs. Kompleksowy kurs przygotowujący do pracy w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019). [zobacz program]
  • Nowe prawo zamówień publicznych dla wykonawców. Szkolenie przygotowujące pracowników wykonawcy do pracy w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019). [zobacz program]
  • Kluczowe problemy proceduralne nowego prawa zamówień publicznych. Szkolenie warsztatowe [zobacz program]

Wszystkie zaprezentowane programy mają charakter programów ramowych, które są zawsze dostosowywane pod indywidualne potrzeby każdego Klienta. Nie ma dwóch takich samych instytucji, o identycznych problemach i potrzebach, stąd też odejście od formuły jednego programu dla wszystkich daje większe szanse na zdobycie właściwej i użytecznej wiedzy przez pracowników.

Zapytaj o szkolenie dla Twojej instytucji

    (wymagane)