Przejdź do treści

Szkolenia z prawa zamówień publicznych

Przygotowaliśmy dla Państwa ofertę szkoleń z prawa zamówień publicznych (Pzp), które mogą być zrealizowane w formule szkoleń zamkniętych,  prowadzonych wyłącznie dla pracowników Klienta. Formuła szkolenia zamkniętego pozwala na precyzyjne dopasowanie programu i przebiegu zajęć do specyfiki działalności Klienta, poziomu wiedzy pracowników czy nawet harmonogramu ich pracy.

Katalog szkoleń jest rozwijany i zmieniany tak, by można było dostosować się do wzrastającego poziomu znajomości nowego prawa zamówień publicznych i pojawiających się nowych problemów.

Proponujemy zróżnicowane szkolenia od kilkudniowego kursu kompleksowo przygotowującego do stosowania Prawa zamówień publicznych po „celowane” szkolenia jednodniowe podczas których w sposób pogłębiony możemy omówić wybrane zagadnienia.

Informacje o szkoleniach zamieszczamy także w eventis.pl

Zapraszamy na szkolenie otwarte! Lublin 18-19 czerwca 2024 r.

Kontrola oraz wymierzanie korekt finansowych w projektach UE 2021 – 2027

Obraz Ewa Urban z Pixabay

Szkolenia prowadzi r.pr. Paweł Wójcik, jeden z autorów Komentarza do nowej Pzp: Ustawa Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Paweł Wójcik, Ewa Wiktorowska, Andrzela Gawrońska Baran, Adam Wiktorowski.

Nowe Pzp. Kompleksowy kurs.

Kompleksowy kurs przygotowujący do pracy w oparciu o nową ustawę.

Pzp dla wykonawców

Jak efektywnie uczestniczyć w postępowaniach?

Kluczowe problemy nowego pzp. Warsztat.

Szczegółowe problemy procedury i sytuacje niestandardowe

Udzielanie i organizacja zamówień do 130 000 zł

Jak efektywnie zorganizować udzielanie małych zamówień? Czy małe zamówienia muszą być problematyczne?

Zamówienia publiczne w instytucjach kultury

Jak efektywnie udzielać zamówień i bezpiecznie korzystać z wyłączeń? Przegląd sposobów na efektywną organizację zamówień.

Planowanie zamówień publicznych 2024

Zapoznaj się z zasadami bezpiecznego łączenia i dzielenia zamówień. Jak prawidłowo tworzyć plany?

Zamówienia z dziedziny nauki. Praktyczne podejście.

Wyjaśnienie zasad udzielania zamówień wyłączonych. Jak stosować pzp?

Nowe Pzp Komentarz

Szkolenia prowadzi autor komentarza do ustawy – Prawo zamówień publicznych r.pr. Paweł Wójcik

Wszystkie zaprezentowane programy szkoleń z prawa zamówień publicznych mają charakter programów ramowych, które są zawsze dostosowywane pod indywidualne potrzeby każdego Klienta. Nie ma dwóch takich samych instytucji, o identycznych problemach i potrzebach, stąd też odejście od formuły jednego programu dla wszystkich daje większe szanse na zdobycie właściwej i użytecznej wiedzy przez pracowników.

Zapytaj także o inne tematy szkoleń z prawa zamówień publicznych:

  • Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z perspektywy Wykonawcy. Jak efektywnie uczestniczyć w przetargach i skutecznie bronić swoich interesów;
  • Planowanie zamówień publicznych, agregacja zamówień i tworzenie planów zamówień publicznych;
  • Udzielanie zamówień publicznych przy realizacji projektów naukowo – badawczych;
  • Zarządzanie zamówieniami publicznymi w jednostce naukowo – badawczej. Szkolenie dla kadry kierowniczej;
  • Pozaprzetargowe możliwości udzielania zamówień publicznych na usługi badawczo – rozwojowe;
  • Małe zamówienia publiczne. Jak zgodnie z prawem i efektywnie zorganizować proces udzielania zamówień publicznych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Pzp;
  • Kontrola prawidłowości udzielania zamówień publicznych. Szkolenie warsztatowe dla pracowników działów kontroli i audytu.

Zapytaj o szkolenie z Pap dla Twojej instytucji

    (wymagane)