Przejdź do treści

Zamówienia z dziedziny nauki. Praktyczne podejście do stosowania wyłączeń.

Zamówienia z dziedziny nauki to jeden z głównych obszarów zainteresowania każdej szkoły wyższej, instytutu Polskiej Akademii Nauk czy instytutu badawczego. Znajomość prawidłowych zasad udzielania tych zamówień może w znaczny sposób uelastycznić prowadzenie badań naukowych, realizację grantów badawczych lub międzynarodowych i krajowych projektów naukowo – badawczych.

W poznaniu i zrozumieniu zasad udzielania zamówień z dziedziny nauki, wykładni wyłączeń od obowiązku stosowania ustawy pzp a także praktycznych uwag dotyczących stosowania jej przepisów pomoże szkolenie poświęcone zamówieniom udzielanym przed zamawiających ze świata nauki.

Zajęcia prowadzone są przez r.pr. Pawła Wójcika, autora komentarza do nowej ustawy Prawo zamówień publicznych (wyd. Wolters Kluwer 2021) a także publikacji poświęconych wyłącznie udzielaniu zamówień naukowo badawczych:

 • Zamówienia publiczne na usługi w zakresie badań naukowych (Wolters Kluwer 2012), oraz
 • Komentarz do wybranych przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych. Zamówienia badawczo – rozwojowe. (System Informacji Prawnej LEX 2018).

Program szkolenia

Zamówienia z dziedziny nauki. Praktyczne podejście do stosowania wyłączeń.

1. Badania naukowe w zamówieniach publicznych – wprowadzenie. Zagadnienia podstawowe
2.Definiowanie pojęcia badań naukowych w prawie polskim i prawie zamówień publicznych – przypomnienie podstawowych zagadnień
3.Pojęcie „innowacji” w ustawie – Prawo zamówień publicznych
4.Partnerstwo Innowacyjne – specyficzny tryb udzielenia zamówienia stworzony z myślą o realizacji badań naukowych
a. Istota partnerstwa – konkurencyjna współpraca z wieloma wykonawcami, wybór najlepszych rozwiązań
b. Przesłanki zastosowania
c. Przebieg postępowania
d. Zalety, wady i ryzyka związane z ustanowieniem partnerstwa.
5.Wyłączenie obowiązku stosowania przepisów o zamówieniach publicznych dla zamawiania usług w zakresie badań naukowych:
a. Szczegółowe omówienie przesłanki art. 11 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych – aktualny stan prawny
    i. Wyjaśnienie podstawowych pojęć
    ii. Kontrowersje w wykładni przepisu
    iii. Usługi a dostawy niezbędne dla realizacji badań naukowych
    iv. Kiedy mogę odstąpić od stosowania ustawy? – analiza przesłanek dopuszczalności
    v.  Zakres przedmiotowy wyłączenia – jakiego rodzaju działania składające się na badanie naukowe są objęte wyłączeniem
b. Wyłączenie obowiązku stosowania przepisów o zamówieniach publicznych dla zamawiania usług, dostaw i robót budowlanych na potrzeby badań naukowych o wartości mniejszej niż progi unijne (tzw. wyłączenie krajowe)– szczegółowe omówienie przesłanki 
    i. Wyjaśnienie podstawowych pojęć – praca badawcza, praca naukowa, praca eksperymentalna, praca rozwojowa
    ii. Zakres stosowania przepisu
    iii. Kontrowersje związane z możliwościami jego szerszego stosowania w kontekście zgodności z prawem Unii Europejskiej
    iv. Prawidłowe szacowanie wartości zamówień udzielanych w oparciu o „wyłączenia krajowe”
    v. Problem zamówień udzielanych w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – ryzyka i ich konsekwencje
6.Sposób udzielania zamówień na usługi objęte wyłączeniem obu podstawach:
a. Umowy finansowane ze środków UE i „krajowych”, czy jest między nimi różnica?
b. Warunki udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert – wskazanie możliwości do wykorzystania przez zamawiającego
c. Wyłączenie z art. 11 ust. 1 pkt 3 pzp oraz wyłączenie krajowe – podobieństwa i różnice
d. Procedura określona w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym – do jakich zamówień ma ona zastosowanie?
e. Sposób udzielenia zamówienia na badania naukowe objęte wyłączeniem z 11 ust. 1 pkt 3  ustawy Prawo zamówień publicznych –  zagadnienia praktyczne
    i. Kryterium trans granicznego charakteru przedmiotu zamówienia
    ii. Miejsce publikacji ogłoszenia
    iii. Treść ogłoszenia
    iv. Procedura udzielenia zamówienia – kryteria oceny ofert

Sprawy organizacyjne

Szkolenie realizowane jest w formule szkolenia zamkniętego, a więc realizowanego na potrzeby pracowników konkretnej jednostki. Szkolenie możemy zrealizować na miejscu u Ciebie w jednostce lub w innej wybranej lokalizacji. Pozwala to na dostosowanie programu do rzeczywistych problemów i potrzeb klienta, prowadzący ma możliwość omówienia oczekiwań dotyczących zakresu i formy szkolenia bezpośrednio z klientem. Uczestnicy szkolenia otrzymują zaś unikatową możliwość uzyskania odpowiedzi na swoje wątpliwości w zamkniętym gronie pracowników swojej instytucji. Czas trwania szkolenia jest dostosowywany do konkretnych potrzeb zamawiającego.

Zajęcia zostaną przeprowadzone metodą szkolenia warsztatowego wymagającego zaangażowania uczestników w dyskusję oraz rozwiązywanie zadań w trakcie zajęć.

Szkolenie może być realizowane także w formule online

Zapytaj o szkolenie dla Twojej firmy

  (wymagane)

  Informacja na temat danych osobowych

  Zobacz także szkolenia z zamówień projektowych!!

  Wymierzanie korekt finansowych w projektach w latach 2021 – 2027

  Poznaj nowe zasady naliczania korekt finansowych!

  Udzielanie zamówień w projektach UE w nowej perspektywie finansowej. Wytyczne na lata 2021 – 2027 i zasada konkurencyjności

  Zasada konkurencyjności w nowej odsłonie!