Przejdź do treści

O mnie

Paweł Wójcik

Jestem radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie.

Główne obszary moich zainteresowań zawodowych to prawo zamówień publicznych oraz prawo cywilne.

Od 20 lat zajmuję się problematyką zamówień publicznych, posiadam doświadczenie w pracy zarówno po stronie wykonawców jak i zamawiających. Byłem ekspertem z listy Ministra Gospodarki ds. kontroli zamówień publicznych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Innowacyjna Gospodarka w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2007 – 2013.

Obsługiwałem w zakresie zamówień publicznych przygotowania Polski do Wystawy Światowej EXPO 2010 w Szanghaju, w tym także prowadziłem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na terenie Chin.

W latach 2010-2015 zarządzałem działem zamówień publicznych w największym w Unii Europejskiej projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Był to jednocześnie największy tego rodzaju projekt naukowo – badawczy realizowany w Polsce.

Jestem autorem książek:

oraz kilkudziesięciu artykułów publikowanych na łamach Gazety Prawnej. Ponadto, od wielu lat współpracuję także z portalem www.zamowienia-publiczne.lex.pl. Dzięki współpracy z wydawnictwem Wolters Kluwer moje artykuły i komentarze dostępne są w Systemie Informacji Prawnej Lex.

Posiadam wieloletnie doświadczenie jako pełnomocnik stron przed Krajową Izbą Odwoławczą.