Przejdź do treści

Planowanie zamówień publicznych 2024

Planowanie zamówień publicznych rozpoczyna się zawsze z nowym rokiem. Niekiedy jednak wraz z nowy projektem, nową dotacją, nowym zadaniem. Jak prawidłowo planować zamówienia publiczne – te standardowe, projektowe, dotacyjne, spodziewane i niespodziewane? Jakie zmiany w tym zakresie przyniosło nowe Pzp? Na te i inne pytania możemy znaleźć odpowiedzi na szkoleniu z planowania zamówień publicznych w jednostce.

Przeczytaj opracowanie Plan postępowań o udzielenie zamówienia i plan zamówień publicznych: link

Planowanie zamówień publicznych Zamówienia standardowe i projekty unijne

1.Planowanie zamówień publicznych – podstawy prawne, cele i zasady tworzenia planów
Czy należy tworzyć plan zamówień publicznych
Plan zamówień publicznych a plan postępowań
Plan zamówień dla budżetu rocznego
Plan zamówień w projekcie/budżecie wieloletnim
Plan postępowań – obowiązki publikacyjne, aktualność planu, konsekwencje błędów
Terminy planowania zamówień publicznych
Plany zamówień a zamówienia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
2.Zasady agregacji (sumowania) zamówień planowanych
dostawy, usługi, roboty budowlane – różne zasady agregacji
Co stanowi jedno zamówienie?
Zasady agregacji i szacowania wartości zamówień w projektach unijnych
Zamówienia odrębne
Zamówienia udzielane w częściach
Szacowanie wartości zamówień i jej uwzględnianie w planie
Rola kodów CPV w procesie agregacji zamówień
Zamówienia “uzupełniające” i dodatkowe – szacowanie ich wartości i relacja z zamówieniami zaplanowanymi
Szacowanie wartości zamówień a przedmiotowe zwolnienia z obowiązku stosowania przepisów o zamówieniach publicznych z art. 11 ust. 5 ustawy
3.Przypadki naruszeń dyscypliny finansów publicznych w zakresie planowania i ustalania szacunkowej wartości zamówienia
4.Wnioski z analizy wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie planowania zamówień publicznych w projektach. Podręcznik beneficjenta
5.Różne przypadki planowanych zamówień – ćwiczenia, łączymy i dzielimy zamówienia w sposób zgodny z ustawą
Planowanie zamówień publicznych. Szkolenie warsztatowe.

Szkolenie może być realizowane także w formule online

Szkolenie realizowane jest w formule szkolenia zamkniętego, a więc realizowanego na potrzeby pracowników konkretnej jednostki. Szkolenie możemy zrealizować na miejscu u Ciebie w jednostce lub w innej wybranej lokalizacji. Pozwala to na dostosowanie programu do rzeczywistych problemów i potrzeb klienta, prowadzący ma możliwość omówienia oczekiwań dotyczących zakresu i formy szkolenia bezpośrednio z klientem. Uczestnicy szkolenia otrzymują zaś unikatową możliwość uzyskania odpowiedzi na swoje wątpliwości w zamkniętym gronie pracowników swojej instytucji.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień

Zapytaj o szkolenie dla Twojej firmy

    (wymagane)

    Informacja na temat danych osobowych