Przejdź do treści

WYPRZEDANE. Kontrola i wymierzanie korekt finansowych w projektach UE 2021 – 2027 – szkolenie otwarte. LUBLIN

Zapraszamy na szkolenie prowadzone przez radcę prawnego Pawła Wójcika, jednego z autorów Komentarza do nowej Pzp: Ustawa Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Paweł Wójcik, Ewa Wiktorowska, Andrzela Gawrońska Baran, Adam Wiktorowski.

Proponujemy Państwu trwające jeden dwa dni szkolenie Kontrola oraz wymierzanie korekt finansowych w projektach UE 2021 – 2027 podczas, którego omówione kwestie dotyczące udzielania zamówień przez beneficjentów, naruszeń zasad udzielania zamówień oraz nakładania korekt finansowych.

Program zajęć obejmuje omówienie zasad kontroli oraz wymierzanie korekt finansowych za naruszenie w zakresie udzielania zamówień w projektach. Omówiona zostanie problematyka naruszeń dokonywanych zarówno w odniesieniu do przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych jak i postanowień Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków (Zasada konkurencyjności).

Trener

Szkolenie poprowadzi radca prawny Paweł Wójcik, jeden z autorów Komentarza do nowej ustawy prawo zamówień publicznych. Od 2003 r. zajmuje się problematyką zamówień publicznych, posiada doświadczenie w pracy zarówno po stronie wykonawców jak i zamawiających. Ekspert z listy Ministra Gospodarki ds. kontroli zamówień publicznych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Innowacyjna Gospodarka w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2007 – 2013.

W latach 2010-2015 zarządzał działem zamówień publicznych w największym w Unii Europejskiej projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Był to jednocześnie największy tego rodzaju projekt naukowo – badawczy realizowany w Polsce.

Program zajęć

Zajęcia adresowane są przede wszystkim do osób zajmujących się kontrolą postępowań o udzielenie zamówienia realizowanych na podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych lub zgodne z Zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków. Uczestnicy będą mieli szanse nie tylko poznać ogólne zasady prawidłowego prowadzenia postępowań ale także, a może przede wszystkim, zapoznać się z zasadami interpretacji sytuacji wątpliwych i wieloznacznych.

Forma zajęć i informacje organizacyjne

Zajęcia prowadzone są w formie wykładowo – warsztatowej z prezentacją licznych przykładów i krótkimi ćwiczeniami angażującymi uczestników. 

Szkolenie odbędzie się w dniach 18-19 czerwca 2024 r. w Lublinie. Informacja o adresie oraz potwierdzenie terminu zostanie przesłana na 10 dni przed terminem zajęć.

Cena i warunki realizacji usługi

  • 1490 zł + VAT albo
  • 1490 zł zw. VAT – jeżeli udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70 % albo w 100 % ze środków publicznych a nadto ma ono dla uczestnika charakter usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego odpowiednio § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. 2020 r., poz. 1983 ze zm.) albo zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2024 r., poz. 361 ze zm.) co potwierdzane jest oświadczeniem instytucji zgłaszającej uczestnika.
  1. materiały szkoleniowe w postaci elektronicznej dla każdego z uczestników;
  2. zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla każdego z uczestników w postaci papierowej;
  3. udział w zajęciach

Zgłoszenie na szkolenie

Zgłoszenia na szkolenie należy przesyłać na adres biuro[małpa]pw-kancelaria.pl

W przypadku zgłoszeń grupowych prosimy o wcześniejszy kontakt w celu potwierdzenia liczby wolnych miejsc na szkolenie.

Formularz zgłoszenia