Przejdź do treści

Wprowadzenie do nowego prawa zamówień publicznych dla jednostek naukowo – badawczych i szkół wyższych. Szkolenie.

Jednostki naukowo – badawcze muszą ze szczególną uwagą przygotować się do wdrożenia nowych zasad udzielania zamówień publicznych. Dla zachowania prawidłowego toku realizacji projektów naukowych niezbędne jest bowiem utrzymanie ciągłości udzielania zamówień publicznych. Wszyscy muszą być zatem przygotowani do stosowania przepisów nowego Pzp już 2 stycznia 2021 r. Doświadczenie zdobyte przez lata udzielania wsparcia jednostko naukowym przy udzielaniu zamówień publicznych i realizacji projektów badawczych pozwala nam zaproponować szkolenia adresowane wyłącznie do tej grupy podmiotów, na którym istnieje możliwość omówienia specyficznych problemów związanych z wdrożeniem nowego Pzp w świecie nauki.

Program szkolenia

Wprowadzenie do nowego prawa zamówień publicznych dla jednostek naukowo – badawczych i szkół wyższych

1. Nowy aparat pojęciowy czyli nowa zawartość słowniczka.
2.Zamówienia wyłączone i regulacje dotyczące ich udzielania
a) Duże wyłączenie naukowo – badawcze
b) Małe wyłączenie naukowo – badawcze
c) Zamówienia do 130 000 zł (dawne 30 000 euro)
3. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizacja zamówienia publicznego i zakończenie jego realizacji jako proces regulowany nowym pzp
a) Analizy przed przetargowe
b) Kryteria oceny ofert
c) Ewaluacja wykonanego zamówienia
d) Pozycja wykonawcy i zamawiającego
e) Ograniczenia w zakresie obciążania wykonawcy odpowiedzialnością za realizację zamówienia
4.Nowe tryby udzielania zamówień, których wartość jest mniejsza od progów unijnych
a) Ogólne zasady
b) Co zamiast przetargu nieograniczonego?
c) Sposób składania ofert i różnice w stosunku do „dużych” postępowań
d) Tryb podstawowy, czyli nowa rzeczywistość zamówień “krajowych”
i) Trzy warianty trybu podstawowego
ii) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) oraz opis potrzeb i wymagań
iii) Przebieg postępowania w każdy z trzech wariantów trybu podstawowego
e) Inne dostępne tryby udzielania zamówień publicznych
f) Wybór oferty najkorzystniejszej
5.Odpowiedzialność osób zaangażowanych w przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
a) Nowy model oświadczeń i odpowiedzialności 
b) Kierownik zamawiającego
c) Osoby zaangażowane w przeprowadzenie postępowania i komisja przetargowa
6.Jakie zmiany organizacyjne wymusza prawidłowe wdrożenie nowego Pzp?
a) Zmiany wynikające z nowych zasad udzielania zamówień
b) Zmiany wynikające z nowych zasad realizacji zamówień

Szczegóły organizacyjne

Szkolenie może być realizowane także w formule online

Szkolenie realizowane jest w formule szkolenia zamkniętego, a więc realizowanego na potrzeby pracowników konkretnej jednostki. Szkolenie możemy zrealizować na miejscu u Ciebie w instytucji lub w innej wybranej lokalizacji. Pozwala to na dostosowanie programu do rzeczywistych problemów i potrzeb klienta, prowadzący ma możliwość omówienia oczekiwań dotyczących zakresu i formy szkolenia bezpośrednio z klientem. Uczestnicy szkolenia otrzymują zaś unikatową możliwość uzyskania odpowiedzi na swoje wątpliwości w zamkniętym gronie pracowników swojej instytucji.

Zapytaj o szkolenie dla Twojej instytucji

    (wymagane)

    Informacja na temat danych osobowych