Przejdź do treści

Szkolenia wewnętrzne Pzp

Ustawa – Prawo zamówień publicznych wymaga nieustannej uwagi zarówno wykonawców jak i zamawiających. Na przestrzeni ostatnich kilku lat ten akt prawny został znowelizowany kilkadziesiąt razy, a kolejne nowelizacje są jedynie kwestią czasu. Dlatego tak istotne jest nieustanne podnoszenie kwalifikacji osób zaangażowanych w proces udzielania zamówień publicznych. Dotyczy to zarówno wykonawców jak i zamawiających.

Do wszystkich uczestników postępowań o udzielenie zamówienia publicznego skierowana jest zatem oferta wewnętrznych (zamkniętych) szkoleń, przygotowanych pod specyficzne potrzeby konkretnego Klienta

Ponieważ szkolenie przygotowywane jest w odpowiedzi na indywidualnie określone i zdiagnozowane potrzeby Klienta nie ma w tym wypadku ograniczeń co do tematu czy poziomu szkolenia. Za każdym razem są one profilowane z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb pracowników Klienta.

Zapraszamy także na “szyte na miarę” szkolenia z Nowego Pzp! Zapytaj o szczegóły.

Szkolenia dotyczące Nowego Pzp: 

 • Wprowadzenie do nowego prawa zamówień publicznych dla jednostek naukowo – badawczych i szkół wyższych [zobacz program]
 • Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne w nowym Pzp [zobacz program]
 • Nowe prawo zamówień publicznych. Kompleksowy kurs. Kompleksowy kurs przygotowujący do pracy w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019). [zobacz program]
 • Nowe prawo zamówień publicznych dla wykonawców. Szkolenie przygotowujące pracowników wykonawcy do pracy w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019). [zobacz program]
 • Kluczowe problemy proceduralne nowego prawa zamówień publicznych. Szkolenie warsztatowe [zobacz program]
 • Udzielanie zamówień poniżej 130 000 zł oraz innych zamówień wyłączonych spod Pzpi ich prawidłowa organizacja w jednostce . Szkolenie przygotowujące pracowników zamawiającego do udzielania wszelkich zamówień wyłączonych spod obowiązku stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019). [zobacz program]

Zapytaj także o inne tematy szkoleń:

 • Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z perspektywy Wykonawcy. Jak efektywnie uczestniczyć w przetargach i skutecznie bronić swoich interesów;
 • Planowanie zamówień publicznych, agregacja zamówień i tworzenie planów zamówień publicznych;
 • Udzielanie zamówień publicznych przy realizacji projektów naukowo – badawczych;
 • Zarządzanie zamówieniami publicznymi w jednostce naukowo – badawczej. Szkolenie dla kadry kierowniczej;
 • Pozaprzetargowe możliwości udzielania zamówień publicznych na usługi badawczo – rozwojowe;
 • Małe zamówienia publiczne. Jak zgodnie z prawem i efektywnie zorganizować proces udzielania zamówień publicznych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Pzp;
 • Kontrola prawidłowości udzielania zamówień publicznych. Szkolenie warsztatowe dla pracowników działów kontroli i audytu.

Zapytaj o ofertę szkolenia dla Twojej instytucji!

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com