Szkolenia wewnętrzne Pzp

Ustawa – Prawo zamówień publicznych wymaga nieustannej uwagi zarówno wykonawców jak i zamawiających. Na przestrzeni ostatnich kilku lat ten akt prawny został znowelizowany kilkadziesiąt razy, a kolejne nowelizacje są jedynie kwestią czasu. Dlatego tak istotne jest nieustanne podnoszenie kwalifikacji osób zaangażowanych w proces udzielania zamówień publicznych. Dotyczy to zarówno wykonawców jak i zamawiających.

Do wszystkich uczestników postępowań o udzielenie zamówienia publicznego skierowana jest zatem oferta wewnętrznych (zamkniętych) szkoleń, przygotowanych pod specyficzne potrzeby konkretnego Klienta

Ponieważ szkolenie przygotowywane jest w odpowiedzi na indywidualnie określone i zdiagnozowane potrzeby Klienta nie ma w tym wypadku ograniczeń co do tematu czy poziomu szkolenia. Za każdym razem są one profilowane z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb pracowników Klienta.

Zapraszamy także na „szyte na miarę” szkolenia z Nowego Pzp! Zapytaj o szczegóły.

Do najpopularniejszych tematów szkoleń należą:

 • Szkolenia dotyczące Nowego Pzp m.in.: 
  • Nowe Pzp. Kurs dla pracowników działów zamówień publicznych przygotowujący do pracy na podstawie nowych przepisów o zamówieniach publicznych;
  • Podstawowe zasady Nowego Pzp;
  • Tryb podstawowy i udzielanie zamówień poniżej progów unijnych na podstawie Nowego Pzp;
  • Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz odpowiedzialność osób zaangażowanych w jego przygotowanie i przeprowadzenie na podstawie Nowego Pzp;
 • Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z perspektywy Wykonawcy. Jak efektywnie uczestniczyć w przetargach i skutecznie bronić swoich interesów;
 • Planowanie zamówień publicznych, agregacja zamówień i tworzenie planów zamówień publicznych;
 • Udzielanie zamówień publicznych przy realizacji projektów naukowo – badawczych;
 • Zarządzanie zamówieniami publicznymi w jednostce naukowo – badawczej. Szkolenie dla kadry kierowniczej;
 • Pozaprzetargowe możliwości udzielania zamówień publicznych na usługi badawczo – rozwojowe;
 • Małe zamówienia publiczne. Jak zgodnie z prawem i efektywnie zorganizować proces udzielania zamówień publicznych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Pzp;
 • Kontrola prawidłowości udzielania zamówień publicznych. Szkolenie warsztatowe dla pracowników działów kontroli i audytu.

Zapytaj o ofertę szkolenia dla Twojej instytucji!