Zasada konkurencyjności – Spotkania dla Beneficjentów funduszy UE – 2 edycja

zasada konkurencyjności

Zasada konkurencyjności i jej stosowanie przez Beneficjentów realizujących projekty współfinansowane ze środków unijnych nadal budzi kontrowersje. Zapraszam na organizowaną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości drugą edycję spotkań z Beneficjentami stosującymi zasadę konkurencyjności, którą będę miał przyjemność poprowadzić.

Pierwsza seria prowadzonych przeze mnie szkoleń odbyła się na przełomie września i października. Ogromne zainteresowanie tematem spowodowało jednak decyzję o kontynuacji spotkań w tej formule.

Najbliższe planowane terminy to:

26 października oraz

9 listopada

Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie internetowej PARP.

zasada konkurencyjnościŹródło: Pixabay
Przeczytaj także... Zasada konkurencyjności

Zasada konkurencyjności – jak wybrać wykonawcę usług?

Na zajęciach będzie można dowiedzieć się m.in. jak prawidłowo stosować postanowienia Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w zakresie wyboru wykonawców, czym różni się w praktyce rozeznanie rynku od zasady konkurencyjności, jak szacować wartość zamówienia i co to znaczy agregacja zamówień w projekcie. Postaramy się także odpowiedzieć na pytania jak formułować opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu i kryteria oceny ofert.

Żródła zdjęć:

  • wallet-2668549_1920: Pixabay
  • classroom-2093745_1920: Pixabay