Szkolenia z Nowego Pzp

Przygotowaliśmy dla Państwa ofertę szkoleń z nowego Pzp, które mogą być zrealizowane w formule szkoleń zamkniętych,  prowadzonych wyłącznie dla pracowników Klienta. Formuła szkolenia zamkniętego pozwala na precyzyjne dopasowanie programu i przebiegu zajęć do specyfiki działalności Klienta, poziomu wiedzy pracowników czy nawet harmonogramu ich pracy.

Z uwagi na sytuację epidemiczną każde ze szkoleń może być realizowane także w formule online

Katalog szkoleń jest rozwijany i zmieniany tak, by można było dostosować się do wzrastającego poziomu znajomości nowego prawa zamówień publicznych i pojawiających się nowych problemów.

Proponujemy zróżnicowane szkolenia od kilkudniowego kursu kompleksowo przygotowującego do stosowania nowego Pzp po „celowane” szkolenia jednodniowe podczas których w sposób pogłębiony możemy omówić wybrane zagadnienia.

Poniżej przedstawiamy propozycje szkoleniowe, które można traktować jako punkt wyjścia dla każdego Klienta zainteresowanego pogłębianiem wiedzy na temat nowego prawa zamówień publicznych:

 • Wprowadzenie do nowego prawa zamówień publicznych dla jednostek naukowo – badawczych i szkół wyższych [zobacz program]
 • Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne w nowym Pzp [zobacz program]
 • Nowe prawo zamówień publicznych. Kompleksowy kurs. Kompleksowy kurs przygotowujący do pracy w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019). [zobacz program]
 • Nowe prawo zamówień publicznych dla wykonawców. Szkolenie przygotowujące pracowników wykonawcy do pracy w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019). [zobacz program]
 • Kluczowe problemy proceduralne nowego prawa zamówień publicznych. Szkolenie warsztatowe [zobacz program]
 • Udzielanie zamówień poniżej 130 000 zł oraz innych zamówień wyłączonych spod Pzpi ich prawidłowa organizacja w jednostce . Szkolenie przygotowujące pracowników zamawiającego do udzielania wszelkich zamówień wyłączonych spod obowiązku stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019). [zobacz program]

Wszystkie zaprezentowane programy mają charakter programów ramowych, które są zawsze dostosowywane pod indywidualne potrzeby każdego Klienta. Nie ma dwóch takich samych instytucji, o identycznych problemach i potrzebach, stąd też odejście od formuły jednego programu dla wszystkich daje większe szanse na zdobycie właściwej i użytecznej wiedzy przez pracowników.

Zapytaj także o inne tematy szkoleń:

 • Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z perspektywy Wykonawcy. Jak efektywnie uczestniczyć w przetargach i skutecznie bronić swoich interesów;
 • Planowanie zamówień publicznych, agregacja zamówień i tworzenie planów zamówień publicznych;
 • Udzielanie zamówień publicznych przy realizacji projektów naukowo – badawczych;
 • Zarządzanie zamówieniami publicznymi w jednostce naukowo – badawczej. Szkolenie dla kadry kierowniczej;
 • Pozaprzetargowe możliwości udzielania zamówień publicznych na usługi badawczo – rozwojowe;
 • Małe zamówienia publiczne. Jak zgodnie z prawem i efektywnie zorganizować proces udzielania zamówień publicznych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Pzp;
 • Kontrola prawidłowości udzielania zamówień publicznych. Szkolenie warsztatowe dla pracowników działów kontroli i audytu.

Zapytaj o szkolenie dla Twojej instytucji

  (wymagane)

  Źródło: Pixabay
  Nowe Pzp