Przejdź do treści

Komentarz do pzp. Aktualizacja LEX.

Komentarz do pzp, którego mam przyjemność być współautorem doczekał się kolejnej aktualizacji. Kolejna już cykliczna aktualizacja aktualizuje treść do stanu prawnego z 1 lutego 2024 r. Komentarz w zaktualizowanej wersji dostępny jest w Systemie Informacji Prawnej LEX.

Co nowego w pzp?

W aktualizacji znalazły się m.in. nowe spostrzeżenia dotyczące:

  • dyskryminacyjnych kryteriów oceny ofert;
  • relacji pomiędzy przedmiotowym środkiem dowodowym a treścią oferty;
  • uzasadnienia stosowania kryteriów jakościowych;
  • znaczenia zamieszczanego w ogłoszeniu uzasadnienia zastosowania trybu niekonkurencyjnego (negocjacje bez ogłoszenia, wolna ręka);

– a wszystko to na kanwie najnowszego orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej i Sądu zamówień publicznych.