Przejdź do treści

O elektronizacji zamówień w Temidium. Wadium i forma oferty.

kio 707/17

W najnowszym numerze Czasopisma Okręgowej Izby Radców Prawnych “Temidium” ukazał się mój artykuł poświęcony wybranym praktycznym problemom, które niesie ze sobą elektronizacja zamówień publicznych. (link)

Publikacja poświęcona jest dwóm zagadnieniom. Formie wadium oraz oraz formie w postępowaniach prowadzonych elektronicznie. Oba zagadnienia budzą szereg wątpliwości w zakresie prawidłowości postępowania uczestników postępowania.

Elektroniczne wadium

Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych w postępowaniach prowadzonych elektronicznie wadium powinno być wnoszone wyłącznie w takiej postaci. Wydaje się jednak, że takie postawienie sprawy może rodzić uzasadnione wątpliwości w zakresie równego traktowania wykonawców. Tym bardziej, iż de facto brak jest jednoznacznej podstawy prawnej do formułowania tego rodzaju zaleceń.

Przeczytaj także

Oferta sporządzona w postaci elektronicznej

Elektronizacja zamówień przyniosła także dość zaskakujące wątpliwości dotyczące sposobu wytworzenia pliku zawierającego ofertę. Część orzeczeń KIO, jak się wydaje śladem stanowisk wygłaszanych przez UZP stoi na stanowisku, iż opatrzony podpisem elektronicznym skan ofert nie czyni zadość wymogom formy. Teza, iż sposób wygenerowania dokumentu determinuje jego formę jest dość zaskakująca. Wydaje się, iż nie ma ona oparcia w obowiązujących przepisach prawa.

Zainteresowanych tematem skanu oferty zapraszam także do lektury glosy krytycznej mojego autorstwa, do wyroku KIO z dnia 4 stycznia 2019 r. sygn. KIO 2611/18 opublikowanej w Systemie Informacji Prawnej Lex.

Oba zagadnienia zostały szeroko omówione w opublikowanym w Temidium artykule. Zapraszam do lektury.

Przeczytaj także