Przejdź do treści

O sankcjach w ramach projektu PARP

O sankcjach nałożonych na Rosję w związku z jej napaścią na Ukrainę już pisałem w poście “Sankcje, wojna i zamówienia publiczne“. Tym razem temat ten omówiłem w zamieszczonym na stronach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości tekście Przepisy o przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę – wykluczenie z zamówień publicznych. Artykuł został przygotowany w ramach inicjatywy Enterprise Europe Network. Zapraszamy do lektury.