Przejdź do treści

Zamówienia publiczne w projektach unijnych – szkolenie

szkolenie

Zamówienia publiczne w projektach unijnych!

Zamówienia publiczne w projektach unijnych to zagadnienie nastręczające wielu problemów beneficjentom. Każdy podmiot zobowiązany do stosowanie przepisów o zamówieniach publicznych, który realizuje projekt współfinansowany ze środków europejskich boryka się z szeregiem problemów, pytań, wątpliwości związanych z prawidłowością udzielania zamówień publicznych.

O tym jak sobie radzić, jak uniknąć zarzutów kontroli, jak je zwalczać a nade wszystko jak uniknąć korekt finansowych za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych, będę mówić na szkoleniu:

Zamówienia publiczne w projektach współfinansowanych ze środków UE w nowej perspektywie finansowej z uwzględnieniem zasad udzielania zamówień w projektach zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Jak unikać niekwalifikowalności wydatków?

Zapraszam!

Tagi: