Przejdź do treści

Komentarz do nowego Pzp już w dostępny!

Miło mi poinformować, iż nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer ukazał się komentarz do nowego Prawa zamówień publicznych, którego jestem współautorem: Ustawa Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Paweł Wójcik, Ewa Wiktorowska, Andrzela Gawrońska Baran, Adam Wiktorowski.

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019) to zupełnie nowy akt prawny regulujący sferę zamówień publicznych. Nowy, choć zawierający szereg znanych już wcześniej rozwiązań i instytucji. Część z nich pozostawiono bez zmiana a części zmieniono jedynie nazwy. W liczącym ponad 600 artykułów akcie prawnym wprowadzono jednak także szereg zupełnie nowych rozwiązań, wcześniej nie znanych uczestnikom rynku zamówień publicznych.

Nowe pzp to m.in.:

  • nowe tryby postępowań o udzielenie zamówienia
  • nowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej
  • znacznie zmodyfikowany tryb przetargu nieograniczonego
  • nowy katalog zasad przygotowania i udzielania zamówień
  • zmodyfikowane zasady badania przesłanek wyłączenia osób po stronie zamawiającego
  • pełna elektronizacja udzielania zamówień publicznych

Komentarz stanowi kompendium wiedzy na temat nowego Prawa zamówień publicznych z uwzględnieniem dotychczasowej praktyki, implementacji przepisów unijnych i planowanych zmian. W Komentarzu wskazano wytyczne, jak rozumieć intencje krajowego i unijnego ustawodawcy i dzięki temu nie popełnić błędów w stosowaniu nowych przepisów. Publikacja może być przydatna wszystkim podmiotom publicznym, zobligowanym do stosowania tych przepisów a także adwokatom, radcom prawnym i sędziom zaangażowanym w prowadzenie i rozstrzyganie sporów z zakresu zamówień publicznych. Autorzy Komentarza przeprowadzją przez procedurę udzielenia zamówienia publicznego po nowemu. Dokonują wykładni nowych przepisów wskazując także na niejasności i wątpliwości związane z ich stosowaniem. Czytelnik dowie się dlaczego zmieniono dotychczasowe przepisy, czemu to miało służyć a przede wszystkim jak je stosować w praktyce.

Szkolenie

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń prowadzonych przez jednego z jego autorów – r.pr. Pawła Wójcika.

Z okazji premiery Komentarza do nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych na wszystkie szkolenia zamknięte zamówione w marcu i kwietniu obowiązuje 15% rabat!

Źródło: Pixabay
Potrzebujesz pomocy w stosowaniu nowego Prawa zamówień publicznych?
Zapytaj.