Przejdź do treści

Ceny zerowe i ceny symboliczne w ofertach wykonawców w nowym Pzp. Nowy artykuł w systemie LEX.

P. Wójcik, Ceny zerowe i ceny symboliczne w ofertach wykonawców. Sposób postępowania z ofertą zawierającą cenę symboliczną, LEX/el. 2020.

Miło mi poinformować, iż w Systemie Informacji Prawnej LEX ukazał się mój nowy artykuł: Ceny zerowe i ceny symboliczne w ofertach wykonawców. Sposób postępowania z ofertą zawierającą cenę symboliczną, LEX/el. 2020.

Inspiracją do opisania problemu oferowania przez wykonawców cen zerowych i cen symbolicznych jak np. 1 zł lub 1 gr. był interesujący wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Lexpera d.o.o., który zapadł 10 września 2020 r. Trybunał dokonał w nim analizy problemu cen zerowych i cen symbolicznych w ofertach składanych przez wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówienia a także dokonał przeglądu i podsumowania swojego orzecznictwa odnoszącego się do kwestii odpłatności umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Cena zerowa, czyli oferta z ceną 0 zł

Cena 0 zł w ofercie wykonawcy, jak pokazuje praktyka, pojawić się może zarówno jako cena jednostkowa jak i cena całej oferty. Podobnie rzecz się ma z ceną symboliczną. Cena symboliczna to taka, która nie jest ceną zerową ale jedynie stanowi symboliczną wartość pieniężną za wykonywane zamówienie. Nie da się precyzyjnie wskazać jaka to będzie wartość. Zawsze zależeć to będzie od konkretnego zamówienia. Raz może to być 1 gr a innym razem 1 000 zł.

Co ważne, zadeklarowanie przez wykonawcę ceny zerowej albo symbolicznej nie powoduje, iż automatycznie zamawiający może uznać, iż ma do czynienia z ofertą nierealną. Automatyzm takiej oceny został już dość dawno temu zanegowany w orzecznictwie i to zarówno TSUE jak i KIO. Cena zerowa albo symboliczna powoduje jednak konieczność odpowiedzi na szereg pytań:

  • czy mamy do czynienia z ofertą z rażącą niską ceną?
  • czy mamy do czynienia z ofertą złożoną w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji?
  • czy mamy w ogóle do czynienia z ofertą, która prowadzić będzie do zawarcia umowy o charakterze odpłatnym?
  • jakie kroki proceduralne powinien podjąć zamawiający?

a przede wszystkim, gdzie w nowym pzp szukać oparcia w przepisach ustawy, jeżeli taka sytuacja zaistnieje w danym postępowaniu.

Odpowiedzi na te pytania znajdą Państwu w artykule zamieszczonym w Serwisie Informacji Prawnej LEX.

P. Wójcik, Ceny zerowe i ceny symboliczne w ofertach wykonawców. Sposób postępowania z ofertą zawierającą cenę symboliczną, LEX/el. 2020.

Źródło: Pixabay
Potrzebujesz pomocy w stosowaniu nowego -Prawa zamówień publicznych?
Zapytaj.