Przejdź do treści

Tekst jednolity ustawy – Prawo zamówień publicznych

tekst jednolity ustawy Prawo zamówień publicznych

Tekst jednolity ustawy Prawo zamówień publicznych, zawierający jej ostatnie nowelizacje został ogłoszony. W Dzienniku Ustaw RP z dnia 24 sierpnia 2017 r. pod poz. 1579 zostało opublikowane Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Tekst jednolity ustawy Prawo zamówień publicznych uwzględnia m.in. zmiany z 22 czerwca 2016 r.

Tym samym dokonano uwzględnienia w treści ustawy wszystkich jej nowelizacji, które miały miejsce od 2015 r., które wprowadzane były

  1. ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. poz. 831),
  2. ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. 996),
  3. ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020 i 1920),
  4. ustawą z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1250),
  5. ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1265),
  6. ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1579),
  7. ustawą z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. poz. 1920),
  8. ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2260),
  9. ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz. U. poz. 933).

Od dzisiaj zatem wskazując publikator ustawy należy oznaczyć go następująco:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017 r., poz. 1579).

Pełna treść obwieszczenia Marszałka Sejmu oraz tekstu jednolitego dostępna jest pod tym linkiem

możliwość zawarcia ugody w zamówieniach publicznychŹródło: Pixabay