Przejdź do treści

Kontrola zamówień udzielanych zgodnie z przepisami nowego prawa zamówień publicznych dopiero się rozpoczyna. Należy jednak przygotować się w sposób gruntowny zarówno do jej przeprowadzenia jak i do jej przejścia. Wbrew pozorom nowe prawo zamówień publicznych stawia wiele pytań na które kontrolujący (i kontrolowany) będzie musiał spróbować odpowiedzieć i wiele pułapek, w które może wpaść.

Wydaje się, że czas najwyższy się nimi zmierzyć.

Kontrola zamówień w nowym prawie zamówień publicznych

Nowe prawo zamówień publicznych nie tylko zawiera przepisy regulujące przebieg niektórych rodzajów kontroli prawidłowości udzielania zamówień publicznych, ale także zmusza kontrolującego do zmiany dotychczas wypracowanych schematów.

Owa zmiana nie dotyczy wyłącznie zmiany przepisów stanowiących podstawę udzielania zamówień publicznych. Zmienić się także powinien sposób prowadzenia kontroli, a nade wszystko zmianie ulegnie sposób dokonywania wykładni przepisów. Nowa ustawa – prawo zamówień publicznych nie doczekała się bowiem jeszcze (i długo jeszcze nie doczeka) bogatego orzecznictwa. Nauczyć się więc trzeba świadomie stosować dorobek orzeczniczy wypracowany na gruncie starego pzp.

Znaczna część wniosków z wyroków wydanych w oparciu o stare pzp pozostanie bowiem aktualna także przy interpretacji nowych przepisów. Paradoks? Raczej nie. Nowa ustawa opiera się wszak na rozwiązaniach w dużej mierze znanych od co najmniej 2004 roku. Zarówno kontrolujący jak i kontrolowany musi jednak nauczyć się odsiewać te wnioski orzecznicze, które nadal pozostają aktualne, od tych które przez utratę aktualności mogą sprowadzić nas na prawne manowce.

Podobnie rzecz ma się w odniesieniu do literatury. Choć dostępnych jest już na rynku kilka komentarzy do nowego pzp, w tym jeden, którego mam przyjemność być współautorem (tutaj więcej), to nadal możemy korzystać z opracowań dotyczących starego pzp. Trzeba tylko wiedzieć jak uniknąć błędów.

Warsztat – szkolenie

Z myślą o kontrujących i kontrolowanych, wracamy więc do wypróbowanej już w przeszłości formuły szkolenia warsztatowego dotyczącego prowadzenia kontroli udzielania zamówień publicznych. Szkolenie realizowane jest wyłącznie w formule szkolenia zamkniętego, dedykowanego pracownikom konkretnej instytucji. Program zajęć każdorazowo dopasowywany jest do zgłoszonych potrzeb.

Szkolenie realizowane jest w formule jedno, dwu lub trzydniowego warsztatu. Jeżeli zależy Państwu na rozbudowanym module warsztatowym, obejmującym rozwiązywania kazusów, analizę konkretnych przypadków, formułowanie wniosków kontrolnych na podstawie niejednoznacznych stanów faktycznych, to bez wahania polecamy zajęcia dwu lub trzydniowe.

Poniżej prezentujemy (do pobrania pod obrazkiem) program zajęć kursu podstawowego – jednodniowego.

Organizacja szkolenia

Szkolenie realizowane jest w formule szkolenia zamkniętego, a więc realizowanego na potrzeby pracowników konkretnej jednostki. Szkolenie możemy zrealizować na miejscu u Ciebie w instytucji lub w innej wybranej lokalizacji. Pozwala to na dostosowanie programu do rzeczywistych problemów i potrzeb klienta, prowadzący ma możliwość omówienia oczekiwań dotyczących zakresu i formy szkolenia bezpośrednio z klientem. Uczestnicy szkolenia otrzymują zaś unikatową możliwość uzyskania odpowiedzi na swoje wątpliwości w zamkniętym gronie pracowników swojej instytucji.

Zapytaj o szkolenie dla Twojej instytucji

    (wymagane)

    Informacja na temat danych osobowych