Zamówienia publiczne – przewodnik dla praktyków

zamówienia publiczne przewodnik dla praktyków

Zamówienia publiczne – przewodnik dla praktyków to nowa publikacja Komisji Europejskiej upubliczniona w lutym 2018 r. Pomimo, że nie zawiera ona spektakularnych tez czy nowości w zakresie wykładni europejskiego prawa zamówień publicznych można w niej odnaleźć szereg ciekawych pomysłów na jego efektywniejsze stosowanie.

Zamówienia publiczne – przewodnik dla praktyków

Public procurement guidance for practitioners on avoiding the most common errors in projects funded by the European Structural and Investment Funds dostępny jest wyłącznie w angielskiej wersji językowej. Przewodnik nie jest komentarzem do Dyrektyw, nie jest także instrukcją ich stosowania. Daje za to wgląd w te obszary stosowania europejskiego prawa zamówień publicznych, które potencjalnie wiążą się z największym ryzykiem błędów i korekt finansowych.

Szczególnie wart uwagi jest rozdział dotyczący kryteriów oceny ofert oraz warunków udziału w postępowaniu, w którym dokonano zestawienia wyników oceny ofert i rankingów ofert w zależności od sposobu obliczania punktacji przyznawanej poszczególnym ofertom. Każdy zamawiający, któremu zależy na wyborze ofert tanich ale zawierajacych propozycje dobrej jakości powinien się tą częścią Przewodnika zainteresować.

Żródła zdjęć:

  • eu-1232430_1920: Pixabay