Przejdź do treści

Zamówienia publiczne – przewodnik dla praktyków

zamówienia publiczne przewodnik dla praktyków

Zamówienia publiczne – przewodnik dla praktyków to nowa publikacja Komisji Europejskiej upubliczniona w lutym 2018 r. Pomimo, że nie zawiera ona spektakularnych tez czy nowości w zakresie wykładni europejskiego prawa zamówień publicznych można w niej odnaleźć szereg ciekawych pomysłów na jego efektywniejsze stosowanie.

Zamówienia publiczne – przewodnik dla praktyków

Public procurement guidance for practitioners on avoiding the most common errors in projects funded by the European Structural and Investment Funds dostępny jest wyłącznie w angielskiej wersji językowej. Przewodnik nie jest komentarzem do Dyrektyw, nie jest także instrukcją ich stosowania. Daje za to wgląd w te obszary stosowania europejskiego prawa zamówień publicznych, które potencjalnie wiążą się z największym ryzykiem błędów i korekt finansowych.

Szczególnie wart uwagi jest rozdział dotyczący kryteriów oceny ofert oraz warunków udziału w postępowaniu, w którym dokonano zestawienia wyników oceny ofert i rankingów ofert w zależności od sposobu obliczania punktacji przyznawanej poszczególnym ofertom. Każdy zamawiający, któremu zależy na wyborze ofert tanich ale zawierajacych propozycje dobrej jakości powinien się tą częścią Przewodnika zainteresować.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com